Ποσοτικοί & Ποιοτικοί Έλεγχοι Καυσίμων

Η REVOIL από τις αρχές του 2005 διατηρεί συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση της άριστης ποιότητας των καυσίμων που διαθέτει από τα πρατήρια και τις εγκαταστάσεις της.

Όμως, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του καταναλωτή για τη διασφάλιση Ποιοτικών Καυσίμων σε Ανταγωνιστικές Τιμές και χωρίς απώλεια στην Ποσότητα, ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΤΑΞΕ την 1η Φεβρουαρίου 2008 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ στο πρόγραμμα συνεργασίας που διατηρεί με το Ε.Μ.Π. - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - στο δίκτυο πρατηρίων με τα σήματά της ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.

Ελεγκτές ερευνητές που ανήκουν στην ομάδα του Ε.Μ.Π. λαμβάνουν δείγματα από την αντλία και με τη μέθοδο της λιτρομέτρησης μετράται η ακρίβεια της παραδιδόμενης ποσότητας. Η διαδικασία είναι η ίδια που τηρείται και για τους Ποιοτικούς Ελέγχους, δηλαδή οι έλεγχοι που διεξάγονται από το Εργαστήριο του ΕΜΠ είναι αιφνιδιαστικοί και στατιστικά τεκμηριωμένοι, με πλήρη ανεξαρτησία από τη REVOIL, σε χρόνους και σημεία που το Πολυτεχνείο επιλέγει χωρίς καμία προειδοποίηση.
Κατά την ετήσια διεξαγωγή των Ποσοτικών και Ποιοτικών Ελέγχων, η αξιοπιστία των Συνεργατών Πρατηριούχων, παλαιότερων και νεώτερων, σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα της οργάνωσης της Εταιρείας, αναδεικνύουν το δίκτυο συνεργαζόμενων πρατηρίων με τη REVOIL, ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.